fbpx

SamordnareN

hjälp era kunder till en säkrare arbetsplats

 Samordnaren är en helhetstjänst som hjälper både er företagshälsovård och era kunder så medicinska kontroller, mätningar, utbildningar, skyddsronder med mera blir genomförda i rätt tid och på rätt sätt.

Med gedigen kunskap och snabb support blir arbetsmiljöarbetet lättare och effektivare för kunderna .

Samordnaren förenklar arbetsmiljöarbetet för företagshälsovårdens kunder.

 • Kunderna blir påminda när det är dags att utföra skyddsronder, medicinska kontroller, utbildningar mm.

 • De får tillgång till gratis mallar och utvärderingar för det systematiska arbetsmiljöarbetet.

 • De får tillgång till gedigen kompetens inom arbetsmiljöområdet genom nära kontakt med företagshälsovården.

Allt detta ingår i tjänsten Samordnaren, din hjälp till en säker arbetsplats!

En komplett tjänst för företagshälsovårdens kunder. Alltid anpassad för varje kund.

N

Medicinska Kontroller

Automatiska påminnelser med regelbundna kontroller som tryggar personalens hälsa.

N

Utbildningar

Skickar påminnelser som ser till att personalen har de utbildningar och intyg som krävs.

N

Mätningar

Säkerställer att olika undersökningar/mätningar genomförs i rätt tid för att trygga arbetsmiljön.

N

Riskanalyser

Påminnelser om när riskanalyser ska genomföras och följas upp på arbetsplatsen.

N

Skyddsronder

Säkerställer att skyddsronder på arbetsplatsen genomförs och följs upp.

N

Egenkontroller

Automatiska påminnelser för  egenkontroller på objekt som behöver kontrolleras ur säkerhetssynpunkt.

I tjänsten ges även support med gedigen kunskap inom arbetsmiljöområdet och det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Gör som många av våra nöjda kunder. Prova oss.

Hjälp kunderna till en säkrare arbetsmiljö

Allt på samma ställe

 • Kontroll över att anställda genomgått rätt medicinska kontroller och utbildningar.
 • Kontroll över att verksamheten har genomfört mätningar, riskanalyser, skyddsronder och egenkontroller.
 • Planera och få påminnelse om kommande:

  – Medicinska kontroller
  – Utbildningar
  – Mätningar
  – Riskanalyser
  – Skyddsronder
  – Egenkontroller

Allt som du behöver för att öka din
och ditt företags produktivitet.

Systemet gör ditt arbete effektivare och enklare. Samordnaren finns tillgängligt för alla kunder. Det är en praktiskt och anpassningsbar tjänst oavsett vilken typ av verksamhet kunden bedriver. Här samlas all planering och uppföljning, oavsett område. Samordnaren är en tjänst med en tydlig överblick av de dagliga uppgifterna. 

N

Anpassas utifrån kundens verksamhets behov.

N

Risken för att missa arbetsmiljöuppgifter minimeras.

N
Kvaliteten i egenkontrollen säkerställs.

Kontakta Oss

E-postadress

Telefon

076-051 20 07

ANMÄL INTRESSE